Raamtheater Wormer

Raamtheater brengt

'Alles voor de tuin'

Van onze medewerkster

WORMER — Het Raamthea­ter dat in het najaar de uitvoe­ring van het volksstuk Ronde Ka moest afgelasten, komt nu voor de dag met 'Alles voor de tuin' van Edward Albee. De voorstelling die onder regie staat van Wim Alberts, is ko­mende vrijdag en zaterdag te zien in het Dorpstheater Wor­mer.

Alles voor de tuin, door het Raamtheater 'een van de bete­re blijspelen' genoemd, is in de afgelopen jaren in de Zaan- streek diverse malen opge­voerd. Voor een paar spelers van het Raamtheater was het dan ook niet nieuw. Wel nieuw was het voor speler Sandor Ol­boeter Verhoeven.

„Hij las het, vond het goed en wilde het graag spelen. Maar lang niet iedereen van het Raamtheater zag het zitten", vertelt tonelist Dirk Rönitz. „Onze regisseur Wim Alberts en speelster Nel Brehm waren er in eerste instantie niet geluk­kig mee, Ze hadden het stuk al eens opgevoerd bij toneelver­eniging Wessanen en ze wilden het liever niet nog een keer spe­len."

Het werd toch 'Alles voor de tuin' van Edward Albee, de Amerikaanse toneelschrijver die in 1963 internationaal naam maakte met Who's afraid of Vir­ginia Woolf. Uit al Albee's stuk­ken blijkt zijn interesse voor de relatie man-vrouw en het falen van menselijke relaties, het­geen hij vooral toeschrijft aan de maatschappij, waarin insti­tuten (vooral het huwelijk) be­langrijker schijnen dan men­sen zelf:
In 'Alles voor de tuin' draait het om de relatie tussen Jenny en Richard, een paar dat alles voor elkaar heeft (huis, tuin, baan, geld), maar niet gelukkig is. Ze krijgen bezoek van diver­se mensen en er ontstaat een soort feestje.

Ronitz vond het stuk aanvan­kelijk wel aardig. „Meer ook niet. Pas toen we het hele stuk in een keer hadden gespeeld vond ik het goed. Die doorloop ging zo voorbij. Het bleef me boeien. En Nel Brehm is hele­maal om! 'Alles voor de tuin' is toch wel een leuk stuk. Maar niet echt een blijspel. Van die mensen in dat stuk word je eer­der droevig dan blij."

Het Raamtheater speelt 'Alles voor de tuin' van Edward Albee op vrijdag 9 en zaterdag 10 april in het Dorpstheater Wormer. Aanvang 20.15 uur.


Raamtheater glanst

Het Raamtheater met 'Alles voor de tuin' van Edward Albee. Regie Wim Alberts.

Gezien op 9 april in Dorpstheater Wormer in WORMER.

Een vereniging die goed voor de dag wil komen met een stuk van Albee, auteur van onder meer 'Who 's afraid of Virginia Wolf'', dient te beschikken over spelers met inzet en talent,

want de stukken van deze Amerikaanse schrijver staan of vallen met de kwaliteit van de spelers.


In 'Alles voor de tuin' hangt heel veel af van de capaciteiten van slechts een paar spelers:

het echtpaar Richard en Jenny. Zij moeten het doen, het maken, de zaal boeien met hun spel. Er is weinig waar ze zich achter kunnen verschuilen. In de eerste scène wordt hun dialoog slechts onderbroken door een personage. Ook in de tweede scène zijn er nauwelijks afleidingsmanoeuvres. Pas na de pauze krijgen ze versterking van een zestal gasten en staan ze niet meer constant in het brandpunt.


Het Raamtheater waagde het erop met Monique van Soolingen en Sandor Olboeter Verhoeven in de hoofdrollen en haalde glansrijk de eindstreep. Dat de voorstelling diepe indruk maakte

en een staande ovatie kreeg, was mede te danken aan de bijdrage van Tom Ruiter.

Hij vervulde slechts een bijrol (de te veel drinkende huisvriend Jack), maar zijn indringende

en ontwapenende optreden gaf de voorstelling extra glans.


Van Soolingen en Olboeter Verhoeven als het voortdurend over geld en status kibbelende echtpaar Richard en Jenny dat er zo graag bij wil horen, leverden uitstekende prestaties.

Ze speelden ontspannen, vlot en levendig, hun dan weer humoristische dan weer venijnige gehakketak klonk heel naturel en ze hielden schijnbaar moeiteloos de spanning erin en de aandacht gevangen.

Ook Nel Brehm als de vrouw die Jenny een zeer goedbetaalde maar dubieuze bij baan aanbiedt, speelde sterk, maar helaas raakte ze een paar keer haar tekst kwijt. Heel storend. Als anderen hun tekst goed kennen, vallen dergelijke haperingen extra op.


De nog jonge, maar niet onervaren Jessica Freyee deed het als de recalcitrante dochter Linda niet onaardig, maar was steeds iets te nadrukkelijk. En ze liet het publiek een aantal malen haar rug zien.


Aangezien het bijbaantje veel geld oplevert, organiseert Jenny een feestje voor de groep mensen bij wie ze graag wil horen: mensen met geld, mooi huis en dito tuin.

Een naar stel mensen, keurig neergezet door Dirk Rönitz, Marcel Meijer, Marcel van Tol, Eef Klos, Laura Brehm en Ellen Prins (een fraai kreng!).

Vlak voordat ze komen hoort Richard meer over Jenny's bijbaantje. Hij is geschokt en wanhopig, een gemoedstoestand waarmee Olboeter Verhoeven even niet goed raad wist.

Z'n wanhoop bleef wat aan de oppervlakte en daardoor ongeloofwaardig. Maar geleidelijk raakte hij meer op dreef.

Buitenstaander Jack, echt rijk en altijd dronken, doorziet en ontmaskert het hele zooitje

en betaalt daarvoor een hoge prijs. De anderen zetten hun leven vol gesjoemel en valse schijn gewoon voort.


Geen stuk om vrolijk van te worden. Wel een voorstelling om blij mee te zijn. Omdat de inhoud overkwam en het publiek onder de indruk was. De spelers van het Raamtheater kregen het samen met regisseur Wim Alberts toch maar voor elkaar.

SASKIA NASSENSTEIN

Raamtheater Wormer    info@raamtheater.nl