Raamtheater Wormer

Debuut in Wormer
Goed begin Raamtheater

WORMER. — Een nieuwe groep amateurtoneelspelers debuteerde zaterdagavond in Het Dorpstheater Wormer onder de naam Raam-theater Wormer met een voorstelling van „Het lijk is zoek". In deze komische thriller, die werd geschreven door John Dyer, draait het om verdwenen lijken en hun nalatenschap. Hoewel er veel onopgelost blijft, staat dit stuk toch wel garant voor een vrolijke toneelavond.
Voorwaarde om te komen tot voormeld resultaat is dan wel dat de rollen van de notaris en zijn klerk, die de raadsels moeten oplossen, goed bezet zijn. Als Tjeerd Andringa en Guda Conijn zoals ik heb begrepen, nog nooit eerder hebben gespeeld, dan beloven zij wat voor de toekomst. Beiden beschikken over een goede timing, een droge tekstzegging en zij bewegen zich los en gemakkelijk over het toneel, terwijl zij de kluchtsituaties ten volle uitbuiten. Vooral Guda Conijn verdient een compliment voor de wijze waarop zij haar travestierol volhield. Zij was werkelijk de jonge, nerveuze en vooral komische notarisklerk die zij moest zijn. Jammer dat zij in het laatste bedrijf vlak voor de ontknoping over de schreef ging. Hier had regisseur Willem Alberts haar wat af moeten remmen.
Ook Eva Klos liet in de rol van Mabel het dienstmeisje zien dat zij over komische talenten beschikt. In het begin kwam zij wat te gechargeerd over maar allengs herstelde zij zich. Ook hier een heerlijk droge tekstzegging en een kostelijke mimiek, een prima rol. Monique van Soolingen en Joke Konijn bleken als de twee zusters en Hope hard te hebben gewerkt aan stijl. Daardoor bleef de rest van hun spel wat verwaarloosd. Beiden schreden als twee mooie poppen over het toneel zonder innerlijke beleving. Ook Lucia Al als de secretaresse en Bert Al als de chauffeur schoten in dat opzicht nog te kort. Hun spel beperkte zich tot een vlakke tekstzegging en weinig of geen mimiek.
In stijl
Jan Duin bleek precies het goede uiterlijk te hebben voor de rol van begrafenisondernemer. Volkomen in stijl, met duidelijke beroepstrots en sombere stem maakte hij er een leuke creatie van. De rol van dokter Brown tenslotte kon mij minder bekoren. Ten eerste was het al jammer dat deze moest worden gespeeld door een vrouw, maar Ilse Bentvelsen miste ook beslist de routine om er een aanvaardbare rol van te maken. Bovendien droeg zij een afschuwelijke pruik, wat er niet aan zal hebben bijgedragen zich in deze rol lekker te voelen.
Regisseur Willem Alberts had voor een wisselende mise-en-scene gezorgd en ook de karakters voldoende reliëf gegeven.
De grime was bij enkele personen te overdadig, de kleding uiterst verzorgd en het décor vol deed aan de eisen. Concluderend: deze groep zal er zeker wel komen. Wat bewegingsleer, wat speloefeningen, beter Ieren articuleren en vooral het Zaan- se accent afleren en voor de rest routine opdoen. Deze voorstelling bleek in ieder geval een succesvolle start.

MAYA MULDER.

 

Prima debuut

Raamtheater

WORMER — Plaats: Dorpstheater Wormer. Tijd: zaterdagavond. Optre­den: het Raamtheater Wormer. Stuk: Het lijk is zoek (Wanted ene body, door Raymond Dyer).

„Ergens in een zwaarbewolkt Engeland ligt het landgoed Greenacres in rouw gehuld. Terwijl buiten het noodweer losbarst, wachten de bewoners op de komst van de begrafenisondernemer. Niemand vermoedt dat de dood van de oude heer Barraclough de nodige opschudding zal veroorzaken en geheimzinnige verdwijningen met zich mee zal brengen..."
Zo luidt de inleiding van de komische thriller, waarmee het Raamtheater Wormer debuteerde. Spanning dus, in het geheel uitverkochte dorpstheater, zowel bij het jonge toneelgezelschap als bij het grotendeels uit familie en kennissen bestaande publiek. De indrukwekkende opening van Monique van Soolingen als Faith (dochter van de overledene) en Eva Klos als de dienstmeid Mabel was, zo bleek achteraf, illustratief voor het niveau van het gebodene.
Het lijk is zoek is een stuk dat veel tekstbeheersing en persoonlijke inleving vraagt, twee hoge eisen waaraan met name het centrale notarissen duo Tjeerd Andringa (Blundel) en Guda Conijn (Mickelby, neefje van Blundel) in ruime mate voldeden. Andringa speelde met zo veel elan de notaris die geen raadsel uit de weg gaat, en vormde zo de logische draad van het verhaal.
Zijn scherpzinnige gedachtengang werd met de regelmaat van de klok afgewisseld met de komische opmerkingen van zijn bangelijk neefje. Diens angst leidde op een gegeven moment tot het inschakelen van almachtige hulp. Geknield en met de handen gevouwen stamelde hij: „Heer, in aansluiting op het gesprek dat ik vorig jaar met u mocht hebben..."
Ook Jan Duin, in zijn rol als begrafenisondernemer Sorrell, was een overtuigende en vermakelijke verschijning. Sorrell is een ernstig man van weinig woorden, die slechts gevoel op kan brengen voor zijn doden. De confrontaties tussen Mickelby en Sorrell kregen een hoogtepunt toen beiden opdracht kregen van Blundel om ondergronds onderzoek te doen: „Met een begrafenisondernemer onder grond? Wie zij mij dat hij zich weet te beheersen?"
Het Raamtheater Wormer had zich geen beter debuut kunnen voorstellen. Onder leiding van regisseur Willem Albers heeft men zich in betrekkelijk korte tijd (1,5 jaar) weten op te werken tot een, zeker voor debutanten, behoorlijk niveau. Het is dan ook te hopen dat men het hier niet bij laat: het enthousiaste publiek kan wellicht de stimulans zijn om het aanwezige talent verder te ontwikkelen.
• TON DE LANGE

Raamtheater Wormer    info@raamtheater.nl